E Mërkurë, 29 Janar 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje