E Mërkurë, 22 Janar 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje