E Mërkurë, 01 Janar 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje