E Mërkurë, 20 Shkurt 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje