E Mërkurë, 04 Dhjetor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje