E Martë, 31 Dhjetor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje