E Martë, 03 Dhjetor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje