E Mërkurë, 25 Dhjetor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje