E Martë, 24 Dhjetor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje