E Mërkurë, 18 Dhjetor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje