E Martë, 17 Dhjetor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje