E Mërkurë, 11 Dhjetor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje