E Martë, 10 Dhjetor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje