E Mërkurë, 06 Nëntor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje