E Mërkurë, 27 Nëntor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje