E Mërkurë, 20 Nëntor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje