E Mërkurë, 13 Nëntor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje