E Mërkurë, 30 Tetor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje