E Mërkurë, 09 Janar 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje