E Mërkurë, 30 Janar 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje