E Mërkurë, 23 Janar 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje