E Mërkurë, 02 Janar 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje