E Mërkurë, 16 Janar 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje