E Mërkurë, 04 Korrik 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje