E Mërkurë, 25 Korrik 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje