E Mërkurë, 18 Korrik 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje