E Mërkurë, 11 Korrik 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje