E Mërkurë, 05 Dhjetor 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje