E Martë, 25 Dhjetor 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje