E Mërkurë, 19 Dhjetor 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje