E Martë, 18 Dhjetor 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje