E Mërkurë, 12 Dhjetor 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje