E Martë, 11 Dhjetor 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje