E Mërkurë, 06 Shtator 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje