E Martë, 05 Shtator 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje