E Shtunë, 30 Shtator 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje