E Mërkurë, 27 Shtator 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje