E Mërkurë, 20 Shtator 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje