E Martë, 19 Shtator 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje