E Mërkurë, 13 Shtator 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje