E Martë, 12 Shtator 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje