E Mërkurë, 05 Korrik 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje