E Mërkurë, 19 Korrik 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje