E Mërkurë, 12 Korrik 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje