E Mërkurë, 22 Shkurt 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje