E Mërkurë, 01 Shkurt 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje