E Mërkurë, 11 Janar 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje