E Mërkurë, 07 Shtator 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje