E Mërkurë, 28 Shtator 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje