E Martë, 27 Shtator 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje